Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

Tovar zasielame prostredníctvom GLS služby alebo Zásielkovne. Spôsob úhrady je na platbu vopred alebo na dobierku. Pri odbere účtujeme za expedičné náklady podľa výberu sposobu dopravy a platby, presný rozpis je uvedený v odseku náklady na dopravu. Tovar na sklade expedujeme do 48 hod., v nektorých prípadoch možeme expedovať v ten deň, pokiaľ vaša objednávka prijde do 11.00 hod., tovar je na sklade a zadáte službou GLS. V prípade, že tovar nie je skladom, alebo termín odoslania sa musí z určitých dovodov predľžiť, vás budeme informovať mailom.

Všetky sumy sú s DPH.

 

Náklady na dopravu

Pred ukončením objednávky si môžete vybrať pre vás najlepší spôsob dopravy a možnosť úhrady. Ceny sú s DPH. Zadajte PRESNÚ ADRESU - zverejnené meno na poštovej schránce, prípadne názov firmy!!!

U objednávok na e-Vrecka.sk:

GLS - balík, platba vopred .... 4,- EUR, pri odbere nad 40,- EUR zadarmo
GLS - balík, dobierka ..........5,99 EUR, pri odbere nad 40,- EUR .... 1,99 EUR (pre objednávky od 3,- EUR)

 

Zásielkovňa - balík, platba vopred...... 3,50 EUR, pri odbere nad 40,- EUR zadarmo
Zásielkovňa - balík, dobierka .............. 4,20 EUR

 

Doprava zadarmo - Pri nákupe nad 40 € a bezhotovostnom spôsobe platby vopred Vám tovar doručíme ZADARMO.

Ceny sú uvedené s DPH.

Reklamácie tovaru

Kupujúci je povinný si zásielku pri prevzatí skontrolovať a pri zrejmých a na povrchu viditeľných poškodeniach reklamovať u prepravnej firmy. O rozsahu poškodenia musí byť spísaný reklamačný protokol. S poškodeným balíkom nesmie byť manipulované až do doby, než je spísaný reklamačný protokol s prepravnou firmou. Veľmi poškodený alebo mechanicky narušený obal zásielky je dôvodom k neprevzatiu zásielky. Predávajúci ručí za kvalitu dodávaného tovaru podľa obchodného zákonníka a reklamačného poriadku spoločnosti.

Všetky reklamácie a opravy, ktoré nám posielate sú na vaše náklady. Reklamácie, ktoré budú oprávnené, Vám budú zaslané späť po vybavení na naše náklady. K reklamácii je nutné priložiť kópiu faktúry a dôvod reklamácie. Reklamácie prípadných rozdielov tovaru uvedeného na faktúre a fyzickým stavom riešime len do 14 dní od prevzatia zásielky.

Záručná doba je 24 mesiacov.

Rovnako sa riadime zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Niektoré ustanovenia zákona vyberáme:

§ 10 Povinnosti predávajúceho

1. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť o a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba, o b) opis tovaru alebo služby, o c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby, o d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, o e) platobné podmienky, o f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou, o h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, o i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

2. Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

3. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

4. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby o a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, o b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, o c) informáciu o záruke a o servisných službách, o d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

5. Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

 

§ 12 Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči zaslaného na poštovú adresu predávajúceho: E-vrecká.sk, 1.máje 206, 73961 Třinec ČR.