GDPR info

Informácie o ochrane osobných údajov v elektronickom obchode e-vrecka.sk

Vaše osobné údaje spracúvaváme a využíváme výhradne s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fizyckých osob v súvislosti so spracúvaním osobních údajov.

Uchováváme tie informácie, ktoré sú nezbytné pre vystavenie dokladov na základe vámi odoslanej objednávky na tovar z nášho e-shopu.
Ide o tieto osobné údaje: Meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefonné číslo.
Tieto údaje využívame iba pre účely plnenia Vašich objednávok (uzavretých kupných zmluv) a s nimi spojených práv (prípadné reklamácie apod.), evidencie Vašich objednávok.

V budúcnosti môžu vzniknúť iné oprávnene dôvody/účel pre spracovanie/uchovávanie Vašich údajov a o tom Vás budeme vždy informovať vrátane prípadnej žiadosti o Váš súhlas.

Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytujeme žiadnym tretím stranám k inému ako vyššie uvedenému účelu (ďalšiemu využitiu), najmä Vaše osobné údaje nie sú predávané, prenajímané ani sa nevymieňajú. S Vašimi osobnými údajmi tak môžu prísť do styku/ nakladať s nimi (pre vyššie uvedené účely) poskytovatelia prepravných služieb v našom prípade je to Slovenská pošta, poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softvérových systémov, služieb a aplikácií spĺňajúce podmienky ochrany osobných údajov.

Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu zo strany nepovolaných osôb. Rovnako tak naša spoločnosť dodržiava aj ďalšie bezpečnostné opatrenia slúžiace na ochranu Vašich osobných údajov.

Ďalšie údaje o ochrane a spracovaní Vašich osobných údajov môžu byť uvedené inde na našich webových stránkach. V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí a pod. nás neváhajte kontaktovať. Spoločnosť EYE systém s.r.o., 1.máje 206, Třinec, IČO: 26821672. mail: info@e-vrecka.sk